مگس گیر ابلق باختری

نام علمی : Ficedula Hypoleuca

نام انگلیسی: European Pied Flycatcher
نام فارسی: مگس گیر ابلق باختری
مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد . پرنده ی نر، با بال و پر سیاه و سفید، پس گردن سیاه اندکی سفید در پیشانی، که اغلب در مرکز به دو قسمت شده، و رگه های سفید باریکی در قاعده ی شاهپرها دیده می شود. بعضی از نرها با روتنه ی قهوه ای تیره و لکه ی سفید روی پیشانی مشاهده می شوند. در پرنده ماده، روتنه قهوه ای زیتون، زیر تنه سفید نخودی با لکه ی بالی کوچکتر دیده می شود. پرنده ی نابالغ از نابالغ مگس گیر خالدار به واسطه ی رنگ سفید روی بال ها و دم متمایز می شود. این پرنده مدام دمش را تکان می دهد.صدا: صدای این پرنده، درهنگام عبور، کوتاه و خشک شبیه «تووی نک» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در باغ ها، جنگل های خزان کننده و اغلب نزدیک به آب به سر می برد. در ایران، به صورت مهاجر عبوری به تعداد اندک د رشمال وغرب دیده می شود.حاظت: به سبب شباهت فراوانی که این پرنده با مگس گیر ابلق دارد، ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت و حضورش در ایران صورت گیرد تا براساس آن برای حفاظتش اقدام شود.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران