فراهم کردن وسایل اولیه پیش از آوردن گربه به منزل بهتر است وسایل زیر تهیه شده باشد. ظرف آب و غذا، محل خواب، باکس مخصوص حمل و نقل،برس، وسایل بازی برای بچه گربه، ظرف خاک (جهت دفع ادرار و مدفوع) و یک گلدان چمن یا گیاه غیر سمی (درصورتیکه گربه شما همیشه داخل است).
۱) ظرف آب و غذا :
بهتر است فلزی باشد و هر روز شسته شود. البته بهتر است ظرف آب و غذا ی جداگانه داشته باشد.
۲) محل خواب :
گربه نسبت به سگ به جای راحتتری نیاز دارد که از سرما و رطوبت زیاد مصون باشد.
۳) کنده کوچک جهت پنجه کشیدن :
گربه برای تیز کردن پنجههای خود عادت به پنجه کشیدن دارد. بهتر است یک وسیلهبرایش فراهم کنید در غیر اینصورت به مبلمان و فرش شما ممکن است آسیب وارد نماید. البته از اسکچر هم میتوان استفاده کرد.
۴) چمن داخل خانه: اگر گربه همیشه داخل خانه است برای جویدن باید گیاه در دسترس داشته باشد. علف منبع فیبرخوب برای گربه است. ضمنا برای گربههای مو بلند که ممکن است کلاف مو در معدهشان تشکیل شود میتواند بعنوانقیآور عمل کند.
۵) ظرف خاک :
خاک آن باید بطور مرتب و حداقل هر ۳ روز یکبار تعویض شده و تمیز نگه داشته شود.
البته خاک های بسته بندی شده ضد باکتری استفاده شود بهتر است.

منبع (با ویرایش) : وبلاگ تخصصی حیوانات