صعوه کوهی

نام علمی : Prunella Collaris

نام انگلیسی: Alpine Accentor

نام فارسی: صعوه کوهی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین صعود است و از نظر رفتار در هوا و روی زمین، تا اندازه ای شبیه چکاوک است. پرجثه است. و اگر به دقت دیده شود. به آسانی شناخته می شود. سر وزیر تنه خاکستری، روتنه و پرهای پوششی بال ها (جبه یا شنل) نخودی خاکستری است که د رتضاد با پوشش قهوه ای بال ها قرار دارد. و در انتهای پرها لکه ی سفیدی وجود دارد که روی بال به صورت دو خط مشخص بالی دیده می شود. روتنه خط خط و در پهلوها و حاشیه ی دو طرف سینه؛ خطوط مشخصی به رنگ بلوطی روشن ( که در پرنده ی جوان مشاهده نمی شود) دیده می شود. همچنین قاعده ی منقار (نیم نوک پایین) به رنگ روشن، گلو آشکار سفید یا خطوط نقطه نقطه ای عرضی سیاه رنگ است. زیر دم رگه رگه سفید و در انتهای دم لکه لکه ی سفیدی دیده می شود.صدا: صدای این پرنده بلند و آهنگین شبیه «ت چیلری ری پ » و گاهی نیز «درللت» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده بالاتر از حد درختان، در کوهستان، لابلای صخره ها و سنگ ها، صخره های آلپی ، چمنزارها، شیب ها ی فرسایش یافته به سر برده و بندرت در بوته زارهای مخروبه دیده شده ودر سوراخ های صخره ها یا زیر گیاهان آشیان می سازد. در ایران ، بومی و فراوان است و اخباری مبنی بر تولید مثل آن در کوه های کیت داغ گزارش شده است.حفاظت: این پرنده نیازی به حفاظت ویژه ندارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران