صعوه گلو سیاه (صعوه دمگاه سیاه)

نام علمی : Prunella Atrogularis

نام انگلیسی: Black Throated Accentor

نام فارسی: صعوه گلو سیاه (صعوه دمگاه سیاه)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی لکه سیاه گلو از سایر صعودها متمایز می شود. خط ابرویی سفید نخودی و خط چشمی سیاه است. که با گردن خاکستری مایل به قهوه ای ، سینه زرد نخودی، زیرتنه، زیر دم سفید نخودی، دم و روتنه قهوه ای بلوطی سیاه پاها قرمز گوشتی و دم تقریبا مستطیل شکل ونسبتا بلند است.صدا: صدای این پرنده شبیه صعوه یاغی و آرام شبیه «تررت» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در زمستان ها ممکن است در همه جا دیده شود.اما بندرت درمناطق بسیار خشک یا در دشت دیده می شود. در ایران، وضعیت آن نامشخص است و به ندرت در شمال و جنوب شرقی دیده شده است. و نیاز به بررسی دارد.حفاظت: در حال حاضر، اولویت با بررسی وضعیت این پرنده است. خصوصا شناسایی محل های تولید مثل از اهمیت بسزایی برخوردار است.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران