سهره ی سیاه

نام علمی : Mycerobas Carnipes

نام انگلیسی: White Winged Grosbeak

نام فارسی: سهره ی سیاه
مشخصات ظاهری: این پرنده 21 سانتیمتر طول دارد. اندازه ی بزرگ است و با سر درشت، جثه ی درشت و نسبتا پر، منقار مخروطی و بزرگ به رنگ خاکستری تیره دم نسبتا بلند و دمگاه زرد زیتونی دیده می شود.به واسطه ی سر، سینه و پشت سیاه رنگ، که د رتضاد با منقار خاکستری و شکم و زیر تنه به رنگ زرد زیتونی شناخته می شود. همچنین لکه های زرد و سفیدی روی بال ها و بالای دمگاه و دمگاه زرد خصوصا در پرواز، دیده می شود. پرنده ی ماده کمرنگ تر است و با سر و سینه ی تیره، که اندکی رنگ نخودی دارد دیده می شود. پرندگان جوان با رنگ های بسیار گوناگون دیده می شوند، اما در هر حال نوار سفید روی بالها و نوار زرد زیتونی در پشت و دمگاه شان دیده می شود. پروازش موجی شکل بوده و غالبا به صورت گروهی مشاهده می شود.صدا: صدای این پرنده ساده و به صورت یک سری نوت شبیه «شووی پ- شووی پ» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق کوهستانی با جنگل های سرو کوهی در ارتفاع 2800 تا 3500 متری به سر برده و روی درختان سرو کوهی آشیانه می سازد. در ایران بومی و به تعداد اندک دیده می شود.حفاظت: چنین به نظر میرسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد اما بررسی دقیق وضعیت و پراکندگی آن ضروری است.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران