سهره دمگاه سفید (سهره ی سر سیاه)

نام علمی : Fringilla Montifringilla

نام انگلیسی: Brambling

نام فارسی: سهره دمگاه سفید (سهره ی سر سیاه)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و تا حدودی شبیه سهره ی جنگلی است. اما به واسطه ی سینه ی نارنجی، خطوط روی بال ها، روتنه ی نقطه نقطه و دمگاه سفیدش، که در پرواز مشخص است متمایز می شود. در زمستان در پس سر، لکه ی بی رنگی دیده می شود. و پرنده ی نر دارای منقار زرد با تک تیره است. اغلب به صورت گروهی وهمراه با سهره ی جنگلی و زرد پره ها به سر می برد. پروازش شبیه سهره ی جنگلی اما مستقیم تر است.صدا: صدای این پرنده واضح و شبیه «که وی- ای ک» یا «جه ک- جه ک- » شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق جنگلی، باغ ها و کشتزراها به سر برده وعمدتا لابلای درختان دیده می شود. در ایران زمستان ها در شمال فراوان است وگاهی تا ناحیه ی مرکزی، فارس و بلوچستان نیز دیده شده است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده درحال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران