سنگ چشم پیشانی سفید

نام علمی : Lanius Nubicus

نام انگلیسی: Masked Shrike

نام فارسی: سنگ چشم پیشانی سفید
مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد و از سنگ چشم سر حنایی کوچکتر، لاغرتر، با منقار ظریف تر و دم بلندتر است. پرنده ی بالغ، به واسطه ی تارک، پس سر، روتنه و دم کاملا سیاه ( روتنه و تارک ماده کمرنگ تر است)، با سایر سنگ چشم ها اشتباه نمی شود. پیشانی و خط ابرویی سفید، پهلوها نارنجی مایل به زرد است. و دو لکه ی سفید بزرگ روی شانه ها و بر قاعده ی شاهپرهای بال وجود دارد. که در پرواز دیده می شود. زیرتنه ی سفید و دم همانند سایر سنگ چشم ها؛ که انتهای شاهپرهایشان سفید است. به صورت حاشیه ی سفیدی در اطراف دم دیده می شود. رفتارش شبیه سنگ چشم پشت سرخ است، اما پروازی زیباتر دارد و به ندرت در جاهای بلند دیده می شود. پرنده ی جوان، در اولین زمستان، به طور کلی پرو بالش خاکستری است و لکه ی سیاه چشم تارک و پشت سیاه را ندارد.صدا:صدای این پرنده بلند وشبیه «کرررر» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در باغ های زیتون، کشتزارهای با درختان پراکنده، بوته زارهای اراضی پست، جنگل های روی تپه ها و اغلب در نزدیکی مناطق مسکونی و حاشیه ی شهرها به سر می برد. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان و به طور منظم، ضمن مهاجرت از منطقه ی خلیج فارس دیده شده و در مناطق شمالی و شرقی، به صورت سرگردان، گزارش شده است .حفاظت: این پرنده نیازی به حفاظت ویژه ندارد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران