مراقبت: آسان
خلق و خو: نیمه مهاجم
روشنایی: متوسط
جریان اب: کم تا متوسط
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، 8.1-8.4 pH برابر، SG 1.023-1.025
فرم رنگ: آبی، بنفش
مکمل های: ید، عناصر کمیاب
منبع: اندونزی
خانواده: Actinodiscidae / Discosomatidaeماشروم Blue Mushroom ابی
این ماشروم تحت شرایط مناسب، تکثیر و گسترش بسیار سریع دارد
به طور کلی، آنها نیاز به یک سطح نور متوسط​​ دارد در صورتی که شدت نور بالا است.
از قارچ Actinodiscus ترجیح می دهند که جریان اب کم تا متوسط ​​در داخل آکواریوم داشته باشد
اگرچه گونه های مختلف ممکن است نیازهای متفاوتی داشته باشند.
آنها نیمه تهاجمی و نیاز به فضای کافی بین خود و مرجانها و بی مهرگان دیگر دارد.
تغذیه ای این ماشروم از طریق فتوسنتز از جلبک همزیستی zooxanthellae که در آن میزبان است.
همچنین در سایر مواد مغذی و ذرات معلق که از مواد غذایی اضافی در قالب میکرو پلانکتون
یا میگو آب شور
تغذیه در اب هست استفاده میکنن