سسک سر دودی

نام علمی : Sylvia Mystacea

نام انگلیسی: Menetrise's Warbler

نام فارسی: سسک سر دودی
مشخصات ظاهری: این پرنده،5/12 سانتیمتر طول دارد. و شبیه سسک چشم سفید؛ اما اندکی کوچکتر با دم کوتاهتر است. پرنده ی ماده و پرنده ی جوان، به رنگ شنی و روشن تر از سایر سسک های بوته زی و رنگ آمیزی ساده تر دیده می شود. در پرنده ی نر، تارک و گوشپرها سیاه است. این سیاهی تا حدود پس سر و جبه که به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای است، امتداد دارد. در بال های خاکستری تیره رگه های شنی رنگ دیده می شود. و سرشانه ها سیاه است. زیر تنه و گلو صورتی روشن و به طرف زیر دم سفید است. حلقه ی دور چشم، در پرنده ی نر، قرمز و در پرنده ی ماده،صورتی و پاها قرمز گوشتی است. پرنده ی نر در پرو بال تازه سبیل سفیدی دارد و پرنده ی ماده، زیر گلویش کاملا سفید است. بسیار پر جنب و جوش بوده و غالبا دمش را به اطراف یا بالا و پایین تکان می دهد.صدا: صدای این پرنده آرام و با ملودی های متنوعی شبیه گنجشک درختی, به صورت «چاک» یا «ته رت» و یا« چه – چه چه- چه- چه- م و گاهی نیز به صورت «ته رررررت» یا « ترل- رل -رل- رل- رل - رل» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق بوته زار بابوته های خاردار در حاشیه ی رودخانه ها و مناطق مخروبه به سر بردهو د ربوته های متراکم آشیانه می سازد.در ایران، به طور کلی، تابستان ها فراوان و زمستان ها، به تعداد اندک در سواحل جنوبی دیده می شود.حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران