سسک راه راه

نام علمی : Locustella Naevia

نام انگلیسی: Grasshopper Warbler

نام فارسی: سسک راه راه
مشخصات ظاهری» این پرنده؛ 5/12 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک و تا حدودی تیره رنگ ؛ با دم گرد است؛ که عمدتا هنگام رفتن از بوته ای به بوته ی دیگر دیده می شود. روتنه زیتونی قهوه ای با رگه های فراوان؛ نوار ابرویی کمرنگ ، زیر تنه سفید چرکی با زرد با رگه هایی در قسمت پایین پهلوها و پوشش پرهای زیر دم، است. برخلاف سسک رودخانه ای است که با روتنه ی ساده و بدون لکه دیده می شود. گاهی رگه های روی سینه؛ مخلوط شده و نامشخص می شوند.صدا: صدای این نپرنده، شبیه سسک ، خوش صداست و اغلب د راوایل صبح یا غروب، به صورت «چیک» بلند و کشیده شندیه می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق تالابی با پوشش گیاهی نیزار، بوته ای و خاردار؛ یا نزدیک رودها به سر می برد درایراف به صورت مهاجر عبوری، دراغلب مناطق زیستگاهی مناسب دیده می شود.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده؛ د رحالحاصر، نیاز ب حفاظت ویژه ندارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران