سسک دم پهن

نام علمی : Cettia Cetti

نام انگلیسی: Cetti's Warbler

نام فارسی: سسک دم پهن
مشخصات ظاهری : این پرنده، 5/13 سانتیمتر طول دارد. به خوبی در زیر بوته ها مخفی شده و بیشتر زا آنکه دیده شود. صدایش شنیده می شود. بال ها کوتاه و دم کاملا گرد استو به رنگ قهوهای تیره با زیر تنه ی خاکستری نخودی، نوار ابرویی سفید نخودی ، پهلو های قهوه ای کمرنگ با رگه هایی به رنگ سفید کمرنگ، دم قهوه ای بلوطی و منقار باریک و سبز خاکستری دیده می شود.صدا: صدای این پرنده ناگهانی و سوت مانند، شبیه « پی ی یو- په تی ای – په تی» یا «ته چاه» و یا « ته ساه – ته ی ر – هو ی ت» و نیز « ته س ی – ته ش ی » شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق با پوشش گیاهی کوتاه و فشرده، بوته زار وعموما بالاتر از ارتفاعات 2000 متری و نزدیک به آب به سر می برد. در ایران؛ بومی و فراوان است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر ؛ نیاز یبه برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران