سسک تالابی ( سسک تالابی زیتونی)

نام علمی : Acrocephalus Palustris

نام انگلیسی: Marsh Warbler

نام فارسی: سسک تالابی ( سسک تالابی زیتونی)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد واندازه اش کوچک و فاقد روتنه راه راه بوده و شناسایی آن از سایر سسک های اینچنین بسیار دشوار است. سسک تالابی و سسک نیزار معمولترین سسک های عبوری این منطقه اند. روتنه و پشت قهوه ای کمرنگ با دمگاه خاکستری مایل به حنایی، زیر تنه کرم نخودی با پهلوهای تقریبا نخودی روشن، تحلقه ی چشمی کمرنگ و خط ابرویی کوتاه سفید مایل به نخودی است و مانند سایر سسک هایث این جنس با دم گرد ، پوشپرهای زیر دم بلند و پیشانی اندک شیبدار، دیده می شود. پرنده نابالغ شبیه پرنده ی نابالغ سسک نیزار است.صدا: صدای این پرنده کاملا با سسک نیزار تفاوت دارد به صورتی آهنگین؛ تقلیدی و تودماغی،شبیه « بی – زک، بی – زک» و گاهی نیز کوتاه و به صورت « چه ک« یا « ته ررر» شنیده می شود.زیستگاه : این پرنده در پوشش های گیاهی متراکم درون نهرها؛ بریدگی ها و کنار رودها به سر برد ه و به صورت عبوری در اغلب پوشش های گیاهی متراکم دیده می شود. در ایران؛ به صورت مهاجر عبوری در همه جا نسبتا فراوان است و به احتمال قوی، در شمال و غرب، تولید مثل می کند.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد، اما برای روشن شدن دقیق وضعیت پراکندگیش، بررسی آن ضروری است.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران