سسک بیدی

نام علمی : Phylloscopus Trochilus

نام انگلیسی: Willow Warbler

نام فارسی: سسک بیدی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 11 سانتیمتر طول دارد. و اندازه اش متوسط، بدن لاغر و شاهپرها اندکی بلندتر از سسک چیف چاف و پرو بالش زرد رنگ به نظر می آید. روتنه سبز زیتونی مایل به خاکستری با لبه ی پرهای پرواز تیره ی کمرنگ، زیر تنه و نوار ابرویی زرد مایل به سفید و پاها منقار اغلب قهوه ای کمرنگ یا نارنجی کمرنگ است. زیر تنه ی پرنده ی جوان در اولین زمستان به شکل واضحی زرد است (شکم در پرنده ی بالغ سفید است).صدا: صدای این پرنده، آرام و واضح شبیه «هو – ای یت» شنیده می شود. درسسک چیف چاف، طول صدا کوتاهتر است.زیستگاه: این پرنده در مناطق بوته ای ، حاشیه ی جنگل ها، باغ ها و پارک ها به سر می برد. در ایران؛ تقریبا در اغلب مناطق دیده می شود.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران