شوراي شهر به سازمان محيط زيست براي فروش بزرگترين پارك پايتخت هشدار داد
ساخت هتل در زمين 5000 ميليارد توماني پارك پرديسان

سبزپرس- گروه محيط زيست طبيعي: در آستانه فروش بخشي از بزرگترين پارك تهران، يعني پارك پرديسان توسط سازمان محيط زيست شورايشهر به فكر افتاده طرح ممنوعيت ساختمانسازي در زمينهاي سبز را تصويب و به شهرداري ابلاغ كند.

به گزارش سبزپرس به نقل از دنياي اقتصاد آنطور كه سخنگوي شورايشهر تهران روز گذشته درباره «خلأ مقررات در جلوگيري از ساختماني به پاركها» عنوان كرده، در شهرداري فقط يك بخشنامه با امضاي شهردار وجود دارد كه متن آن ساختوساز در پارك را تخلف معرفي كرده است، اما ظاهرا اين بخشنامه براي برخي مناطق بازدارنده محسوب نشده است.
به گزارش «دنياياقتصاد» گراني زمين در پايتخت تحت تاثير كمبود زمينهاي خام از يكسو و مقاومت مالكان املاك كلنگي براي تخريب و ساختوساز مجدد از سوي ديگر باعث شده اخيرا بخشخصوصي به استفاده از ترفند خريد زمينهاي سبز (پارك) با قيمت ناچيز و سپس تغيير كاربري آنها به مسكوني يا تجاري رو بياورد طوري كه طبق آنچه روز گذشته در جلسه علني شورايشهر تهران تشريح شد قرار است 100 هكتار از زمين پارك پرديسان –معادل كمتر از نصف مساحت كل پارك- به بخشخصوصي فروخته شود.
گفته ميشود قيمت پارك پرديسان با توجه به موقعيت مرغوب محل، در صورت تغییر کاربری مترمربعي 5 ميليون تومان (قيمت كل زمين آماده فروش 5 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود) خواهد بود و قرار است بخش خصوصي در آن هتل بسازد!
روز گذشته شورای شهر تهران با تصویب یک فوریت «ممنوعیت ساختوساز در پارکها» در برابر مصوبه دولت، به سازمان حفاظت محیطزیست در خصوص صدور مجوز فروش 100 هکتار از پارک پردیسان به عنوان بزرگترین پارک پایتخت به بخش خصوصی هشدار غيرمستقيم داد.
اين در حالي است كه دو روز پيش براي ساختوساز غيرمجاز در پارك ملت نيز حكم تخريب صادر شد. با وجود آنکه پیش از این خبر فروش صد هکتار از زمین های پارک پردیسان از سوی رییس سازمان حفاظت محیط زیست تکذیب شده بود، اما بار دیگر اعضای شورای شهر تهران با قطعی شدن موضوع فروش صد هکتار از 170 هکتار زمین پارک پردیسان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به ساختوساز در پارکها و بوستانهای سطح شهر اعتراض کردند. بحث فروش پارک پردیسان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در حالی جدی شده است که طبق گفته اعضای شورای شهر سند پارک پردیسان به نام جمهوری اسلامی (ملي) ثبت شده و کاربری آن براساس طرح تفصیلی جدید فضای سبز تعریف شده است.
اما به نظر می رسد آنچه دولت و سازمان حفاظت محیط زیست را در فروش پارک پردیسان به بخش خصوصی جدی کرده است ارزشمندی زمین پارک پردیسان (با 273هکتار مساحت و قرارگرفتن در متراکمترین نقطه شهر تهران که در محاصره بزرگراههای یادگار امام(ره)، حکیم، همت و چمران)است.
نميگذاريم اتفاق پارك پرديسان رسم شود

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از قاطعیت شورای شهر برای مقاومت در برابر ساختوساز در پارک های سطح شهر ميگويد. متن گفتوگوي «دنیایاقتصاد» با معصومه ابتكار را در زير بخوانيد:

- مالک پارک پردیسان کدام نهاد است؟ دولت یا سازمان حفاظت محیط زیست؟
پارک پردیسان 273 هکتار است که از تمام این مساحت 170 هکتار آن در دوره گذشته به منظور حفاظت بیشتر به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شد، اما متاسفانه تصمیم به فروش 100 هکتار از آن را گرفتهاند.

- ماجرای فروش پارک پردیسان چیست؟چه هدفی از فروش آن دارند؟
این سوالی است که باید از خودشان بپرسید.
- پارک پردیسان از نظر مساحت بزرگترین پارک تهران است؟

بله.
- شورای شهر تهران چه اقدام جدی برای جلوگیری از این اقدام میکند؟
ما قصد داریم جلوی این اتفاق را بگیریم. چون اگر ماجرای فروش پارکها رسم شود همه به فکر این میافتند که میتوان همه این پارکها را فروخت.
- اگر دولت اصرار به فروش داشته باشد شهرداری برای ساختوساز پروانه صادر میکند؟
قطعا نه. در هیچ شرایطی کاربری پارك پرديسان از سبز به مسكوني يا تجاري تغيير نميكند و امکان صدور پروانه از نظر ما نیست، مگر آنکه راههای فراقانونی باشد.