زرد پره ی کوچک

نام علمی : Emberiza Pusilla

نام انگلیسی: Little Bunting

نام فارسی: زرد پره ی کوچک
مشخصات ظاهری: طول بدن 13 سانتیمتر یا سر قرمز بلوطی و حاشیه ی سیاه در دو طرف تارک دیده می شود. کوشپرها و چانه قرمز قهوه ای و گاهی حلقه ی سفید کمرنگ اطرفاف چشم دیده می شود. زیر تنه سفید یا رگه های باریک سیاه روتنه قهوه ای قرمز با رگه های کمرنگ قهوه ای و خط بالی زرد و سفید است. پرنده ی جوان در اولین زمستان کمرنگ تر دیده می شود.صدا: صدایی خشن وشبیه «تیک – تیک» داردوزیستگاه : به صورت عبوری در اراضی بوته ای و مرطوب دیده شده و در ایران به صورت نادر دیده شده است.حفاظت: بایستی از وضعیت آن اطلاعات صحیحی به دست آورد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران