زرد پره ی مزرعه

نام علمی : Emberiza Calandra

نام انگلیسی: Corn Bunting

نام فارسی: زرد پره ی مزرعه
مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد. پرجثه ، به رنگ خاکستری قهوه ای، سر نسبتا بزرگ، منقار مخروطی و کلفت و بدون سفیدی درددم است. از سایر زرد پره ها بزرگتر بوده با روتنه ی رگه رگه، زیر تنه ی سفید نخودی با رگه رگه ی تیره و سینه ی خط خطی، که دربعضی از آنها نقطه نقطه ای است، دیده می شود. اغلب با خط سبیل کمرنگ، تارک قهوه ای با خط های سیاه و پاهای قرمز گوشتی که در پرواز عموما آویزان است، مشاهده می شود معمولا روی تیر چراغ برق، تلگراف و مانند آن می نشیند در خارج از فصل تولید مثل ، به صورت گروهی به سر می برد.صدا: صدای این پرنده، هنگامی که نشسته است، شبیه «تیک- تیک- ته زک- زی – زری – زی زی زی زی زی » شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در کشتزارها ، کوهپایه های دارای بوته های پراکنده ، زمین های بایر و کنار جاده ها به سر برده و لابلای علف ها وسایر پوشش های گیاهی ، روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، بومی و فراوان است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد، اگرچه بررسی وضعیت جمعیت و پراکندگی آن ضروری است.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران