زرد پره ی گونه سفید

نام علمی : Emberiza Leucocephalos

نام انگلیسی: Pine Bunting

نام فارسی: زرد پره ی گونه سفید
مشخصات ظاهری: این پرنده ، 5/16 سانتیمتر طول دارد و شبیه زرد پره ی لیمویی است. در پرنده ی نر روی تارک و چانه لکه ی سفید با حاشیه ی سیاه دیده می شود اما سر و گلویش بلوطی است. زمستانها رنگ آن روشن تر می شود پرنده ی ماده با رنگ خاکستری قهوه ای تارک سینه، پهلوها و جبه خط خطی اب دمگاه حنایی شبیه زرد پره ی لیمویی است. مختصری سفیدی در تارک و اندکی رنگ بلوطی در سفید ی گلویش دیده می شود که در پرنده ی ماده مقدار آن بیشتراست. پرنده جوان به جای رنگ زرد رنگ سفید دارد که درشکم و رگه های در پرهای اولیه بال دیده می شود. منقار دو رنگ دارد: نیم نوک بالا خاکستری تیره و نمی نوگ پادیین خاکستری کمرنگ است. درپرنده ی نر بعضی از نژادی حد واسط، سر ، روتنه و شاهپرهای بال رنگ زرد قرمزی به صورت پراکنده دیده می شود در حالیکه در بعضی دیگر سرسفید است.صدا: صدای این پرنده مانند زرد پره ی لیمویی اما عصبی تر، شبیه « ترر-ررر-ررر-ای ک» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در کشتزارها و مناطق باز، بوته ها ، جنگل های تنک، زمین های زراعتی و باغ ها به بسر برد ه و در کنار زمین های کشاورزی آشیانه می سازد. در ایران در شمال و شرق نسبتا فراوان است.حفاظت: بررسی دقیق از وضعیت جمعیت و پراکندگی این پرنده ضروری است. اما در حال حاضر، نیازی به برنامه ریز ویژه ی حفاظتی ندارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران