زرد پره ی سر سفید

نام علمی : Emberiza Stewarti

نام انگلیسی: White Capped Bunting

نام فارسی: زرد پره ی سر سفید
مشخصات ظاهری: زول بدن 5/14 سانتیمتر با رنگ قرمز بلوطی پایین تنه و دمگاه و منقار تیره و نسبتا کوچک و ظریف است. پرنده ی نر شبیه زرد پره گونه سفید است ولی گلو سیاه پایین سینه و پهلوها قرمز بلوطی و خط چشمی سیاه است و تا کناره ی پس سر امتداد دارد. شکم و زیر تنه سفید چرکس و سر سفید خاکستری و منقار تیره است.صدا: صدایش تند و شبیه « توی- تیک- » و ترکار نوت هایی شبیه « دزه- دزه – دزه – دزه- چه وی» است.زیستگاه: د رزمستان در اراضی خشک و باز تپه ماهوری با درختان و بوته های پراکنده است. د ر ایران به صورت سرگردان و در شرق کشور دیده شده است.حفاظت: در در جه ی اول بایستی شناخت درستی از وضعیت جمعیت و پراکندگی آن به دست آورد و سپس نسبت به حفاظت مفید از آن اقدام شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران