زرد پره ی زیتونی

نام علمی : Emberiza Hortulana

نام انگلیسی: Ortolan Bunting

نام فارسی: زرد پره ی زیتونی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/16 سانتیمتر طول دارد.اندازه اش متوسط با حلقه ی چشمی سفید زرد منقار صوتری، روتنه رگه رگه،لبه شاهپرهای بال سیاه قهوه ای که د رانتها به رنگ بلوطی روشن مایل به قهوه ای یا با حاشیه ی زاویه دار به رنگ کرم نخودی دیده می شود. در پرنده ی نر زیرتنه نخودی مایل به بلوطی، سر وسینه خاکستری سبز و گلو زرد رنگ است. پرنده ی ماده کمرنگ تر یا سر سبز زیتونی کمرنگ و رنگ قهوه ای بیشتر ورگه رگه ی بیشتر در سینه وگلوی زرد نخودی کمرنگ مشخص می شود. پرنده ی نابالغ قهوه ای تر با زیرتنه ی رگه رگه، حلقه ی چشمی زرد و منقار صورتی دیده می شود.صدا: صدای این پرنده از یک سری نوت زیبا ، ماند زرد پره ی لیمویی، به صورت ـ«ته سی- ته سی- ته سی- ته سی- تری ل- تری ل- تری ل» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در اراضی پست سنگلاخی یا تپه ماهوری بدون پوشش گیاهی یا درختان پراکنده و درختچه های کوتاه به سر برده وبه صورت عبوری در مناطق نیمه بیابانی دیده می شود. و در زیر علف ها یا نزدیک زمین در کشتزارها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر عبوری دراغلب مناطق زیستگاهی مناسب دیده می شود.حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت و مهاجرت این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.






منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران