زرد پره ی کوهی

نام علمی : Emberiza Cia

نام انگلیسی: Rock Bunting

نام فارسی: زرد پره ی کوهی
مشخصات ظاهری: این پرنده 16 سانتیمتر طول دارد .در پرنده ی نر سر آمیزه ای ا زرگه های سیاه در زمینه ی خاکستری دودی با گلوی خاکستری بدون رگه است. رنگ خاکستری منقار و حاشیه های سفید دم این پرنده را از زیر پره ی کوهی ماده کمرنگ تر ، با رنگ پر و بال آمیخته شده دیده می شود. اما اساسا شبیه پرنده ی نر است. پرنده ی جوان، شبیه پرنده ی جوان زرد پره ی لیمویی ( هر دو دارای دمگاه بلوطی قهوه ای اند) است. اما زرد پره لیمویی در هر سنی دارای شکم نارنجی بزرگ است.صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه « زیپ» یا «زیت» و یا شکل « سی ت- سی تریت- سی ت- سی – سی تریت- سی ت» شنیده می شود. البته ریتم و ترکیب آنها متنوع است.زیستگاه: این پرنده درنواحی شیبدار صخره ای با بوته های متوسط، مناطق کوهستانی با درخت یا بدون درخت به سر برده و زمستان ها بیشتر در مناطق دارای پناهگاه به سر برده و در نزدیکی یا روی زمین آشیانه می سازد. در ایران بومی و فراوان است و زمستان ها به نقاط کم ارتفاع تر کوچ می کند.حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت این پرنده صورت گیرد. اما، درحال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران