در این قسمت به معرفی حشرات موذی پرداخته میشه که واقعا بلای جان ماکیان می باشند.بدلیل عدم رعایت بهداشت محیط نگهداری ماکیان خصوصا مرغ و خروس ها این حشرات شروع بع رشد و تولید مثل می نمایند که شدت تولید مثل آنها وحشتناک بوده و در کمترین زمان ممکن میتوانند به 100 برابر هم برسند.این حشرات با چسبیدن به پرها و قسمتهای رشد پر خود را به پوست رسانیده و شروع به مکیدن خون ماکیان میکنند و تغذیه مینمایند.تداوم بودن آنها در لابلای پرهای ماکیان سبب استرس شدید به حیوان.کم خونی.کاهش یا قطع تخم گذاری.بی اشتهایی. ایجاد اسهال.بی تحرکی . سفیدن شدن تاج خروس میشود. در مواقع بهرانی باعث مرگ میگردد.در صورت عدم کنترل به موقع کار بسیار دشوار شده و نیاز به سم پاشی محیط و استفاده از داروهای موجود برای نابود کردن بدن خود حیوان خواهد بود.

از جمله این حشرات موذی میتواند به ساس ها . شپش ها و کنه اشاره کرد.