سبزپرس – کتابخانه: «فرهنگ مصور واژه های اکولوژی» توسط انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی منتشر شد.

به گزارش سبزپرس، این کتاب توسط «دکتر محمدرضا داوری» و «دکتر محمد میرزاخانی» تالیف شده و راهنمای مناسبی برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به علم بوم شناسی است.
این فرهنگ مصور شامل توضیح و تعریف بیش از دوهزار و 700 واژه تخصصی به زبان انگلیسی در علم بوم شناسی است که معادل فارسی هریک از این واژه نیز در این کتاب مشخص شده است.

همچنین یک لوح فشرده چند رسانه ای، شامل عکس های مندرج در کتاب نیز ضمیمه این فرهنگ مصور است.
فرهنگ مصور واژه های اکولوژی در 348 صفحه و به قیمت 7500 تومان در کتابفروشی های دانشگاهی و نمایندگی های فروش انتشارات جهاد دانشگاهی برای علاقه مندان قابل دسترس است.