سار صورتی

نام علمی : Sturnus Roseus

نام انگلیسی: Rose Coloured Starling

نام فارسی: سار صورتی
مشخصات ظاهری: این پرنده 21 سانتیمتر طول دارد از نظر شکل ظاهری و فتار ، شبیه سار، اما با منقار زرد و کوتاهتر است که اندکی خمیدگی در نیم نوک بالا دیده می شود(منقار سار بزگتر و راست تر است). پرنده ی بالغ سیاه و صورتی بوده و با سایر پرندگان اشتباه نمی شود. تارک بلندی دارد که در پس سر به حالت افتاده دیده می شود اما هنگام آواز خوانی بلند و تاج مانند می شود . پرنده ی جوان (بدون تاج سر ) از جوجه های سار به واسطه ی ساختمان منقار زرد رنگ بی رنگی جلو چشم روتنه ی خاکستری- قهوه ای کمرنگ ، دمگاه سفید خاکستری و زیر تنه ی سفید چرکی اش متمایز می شود جوجه ی سار معمولی با پرهای قهوه ای تیره منقار مستقیم و سیاه و خط جلو چشم تیره دیده می شود. پرنده ای اجتماعی است، حتی در هنگام تولید مثل واغلب با سارها به خصوص در اطراف گله های گاو درحال تغذیه دیده می شود.صدا: صای این پرنده شبیه سار است و هنگامی که به صورت گروهی در حال تغذیه است آوازش آهنگین تر از سارها همراه با ملودی ها مرکب و نوت های دلنشین تر شینده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق جوار کشتزارها و زمین های زراعیت، صخره های مرتفع و مناطق شیبدار و کوهستان های مرتفع به سر برده و در سوراخ دیوارها و شکاف سنگ ها یا لابلای توده های چوب به صورت گروهی تولید مثل می کند. د رایران تابستان ها فراوان و به صوتر مهاجر عبوری درهمه جا دیده می شود.حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حمایت شده است بنابر این، باید ممنوعیت صید و شکار آن همچنان حفظ شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران