دم سرخ پشت بلوطی

نام علمی : Phoenicurus Eryrhronota

نام انگلیسی: Eversmann's Redtart

نام فارسی: دم سرخ پشت بلوطی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه ی دم سرخ است. پرنده ی نر ، به رنگ روشن و شفاف دیده می شود. و به واسطه ی لکه ی طولی پهن سفید رنگ روی پرهای پوششی بال، از سایر دم سرخ ها متمایز می شود قمست بیشتر پشت و زیر تنه، قرمز قهوه ای است که گلو را شامل می شود. تارک و پس گردن نخودی مایل به خاکستری و کناره های سر سیاه است. که این سیاهی تا سر شانه ها امتداد دارد. پرنده ی نر و پرنده ی جوان در اولین زمستان ( در بال هایشان لکه ی سفیدی دیده می شود). با تارک قهوه ای خاکستری و قمست های قرمز رنگ همراه با رگه رگه های سفید دیده می شود پرنده ی ماده ، به رنگ قهوه ای خاکستری، شبیه دم سرخ و دم سیاه است. این پرنده دمش را مانند دم سرخ نمی لرزاند، اما آن را به صورت عمودی بالا و پایین می برد.صدا: صدای این پرنده اندکی بلند و شبیه «گری- ار » یا «فیه –ای ت» و «ترر» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق واحه ای ، تالاب ها، پوشش های گیاهی کنار دریاها و شنزارها و جنگل های کاج به سر می برد. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان و به صورت اتفاقی، ضمن مهاجرت در زمین های پست حوالی دریای خزر دیده می شود.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران