دار خزک

نام علمی : Certhia Familiaris

نام انگلیسی: Treecreeper

نام فارسی: دار خزک
مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد و با روتنه ی قهوه ای ومنقار خمیده دیده می شود و روی درختان به صورت خزیدن حرکت می کند نوار ابرویی سفید و نسبتا پهنی دارد که تا انتهای گوشپرهای قهوه ای خاکستری اش امتداد دارد. زیر تنه و پهلوها سفید دمگاه بلوطی و دم بلوطی تیره است و حالت دو شاخه ای دارد. یا جهش های کوتاه در حالی که دم سفت خود را به پوست درخت فشار می دهد، به طور مارپیچی از آن بالا می رود.صدا: صدای این پرنده به صورت یک سری صوت کاهنده مانند چرخ ریسک سر آبی شبیه «تی ه » یا«سه ری ی ی» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده درمناطق کوهستانی با جنگل های دارای درختان گوناگون تا ارتفاع 3000متری، باغ ها و درختان قدیمی به سر برد ه و زیر پوست جدا شده ی درختان یا در شکاف درختان آشیانه می سازد. در ایران به صورت بومی و در مناطق زیستگاهی مناسب نسبتا فراوان است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر نیازی به حفاظت ویژه ندارد، اگرچه باید بررسی دقیقی از وضعیت پراکندگی آن صورت گیرد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران