سبزپرس – گروه منابع طبیعی؛ محمدحسین ملایی کندلوسی: اثرات پدیده خشکسالی در عرصههای جنگلی و کشاورزی کجور مازندران قابل مشاهده است.

به گزارش سبزپرس، پیوند میان انسان و طبیعت همواره ناگسستنی بوده و انسان در سایه وجود طبیعت زیبا و سرسبز خداوندی آرامشی در خور توجه را در زندگی خویش تجربه میکند.
علاقمندی و پیوند میان بشر و طبیعت به حدی است که هر چه تکنولوژی و رفاه در زندگی انسان بیشتر شود، اما باز هم نیازمندی انسان به طبیعت هرگز رنگ نمیبازد و بشر هر چقدر هم که در اوج امکانات رفاهی باشد؛ ولی همچنان آرامش خود را در دامان طبیعت جستجو میکند.
باید پذیرفت که نابودی طبیعت در حقیقت نابودی حیات همه بشریت است پس باید همواره قدر این موهبت الهی را دانست و نسبت به سلامت آن حساسیت و دغدغه داشت.
اکنون سخن ما درباره طبیعت بکر و سرسبز کجور مازندران است که مدتی است سایه خشکسالی بر گستره سبز آن سایه افکنده است و این سرزمین زیبا و سرسبز تحت تاثیر خود قرار داده و چهرهای پاییزی را به نمایش گذاشته و این در حالی است که هنوز یک ماه دیگر از فصل تابستان باقی مانده و زمان به ثمر نشستن انواع محصولات طبیعی و جنگلی است.
کجور مازندران همواره یکی از مناطق بسیار محروم بوده و با وجود اینکه فرزندانش در منسبها و جایگاههای ملی حضوری پررنگ و فعال داشته و دارند، اما همچنان غبار ضخیم محرومیت این سرزمین بهشتآسا را آزار میدهد.
طبیعت کجور این روزها ناخواسته در زیر شلاقهای گرم و داغ پدیده خشکسالی میسوزد و مرگ را به چشم میبیند.
در این ارتباط با تنی چند از مسئولان کجور به گفتوگو پرداختهایم.

طبیعت کجور چهرهای پاییزی گرفته است
بخشدار کجور در این باره در گفتوگو با سبزپرس ابراز داشت: خشکسالی پدیده غمناکی است که سرزمین کجور را تحت تاثیر خود قرار داده و عواقب بدی از خود به جای گذاشته است.
سید نادر موسویزاده افزود: بخش کشاورزی در کجور بهخاطر خشکسالی آسیب جدی دید و این بر نگرانیها افزوده است.
این مسئول گفت: بارندگی در اوایل امسال مطلوب بود اما اکنون مدت زیادی است که با عدم بارش نزولات آسمانی مواجه شدیم و همین امر موجب شد تا در کار بخش کشاورزی، عرصههای جنگلی و مراتع نیز بر اثر خشکسالی طراوت و سرسبزی اولیه خود را از دست داده و طبیعت چهرهای پاییزی به خود گرفته است.
وی درباره وضعیت آب شرب در کجور خاطرنشان کرد: شرایط آب شرب در کجور به نسبت سال قبل بهتر است و امسال در این زمینه با تنش و مشکلات بسیار کمتری روبرو بودیم.

کجور نیازمند کار زیربنایی در بخش کشاورزی است
رئیس جهاد کشاورزی کجور نیز درباره پدیده خشکسالی در کجور عنوان کرد: خشکسالی به محصولات گندم و جو خسارات بسیار زیادی وارد کرده است که باید در این باره تدبیری اندیشیده شود تا در سالهای آتی در مواجهه احتمالی با چنین پدیدهای دچار مشکلات نشویم.
حسین مسعودی افزود: همچنین باغات و برخی درختان میوه هم از گزند خشکسالی در امان نماندند و آفات به آنها آسیب وارد کرده است.
این مسئول گفت: خشکسالی به نفع برخی بیماریها است چرا که برخی آفات و بیماریهای مربوط به عرصه کشاورزی در حالت خشکسالی فعالیت بیشتری دارند و به راحتی به بخش کشاورزی و باغات ضرر و زیان میرسانند.
رئیس جهاد کشاورزی کجور تصریح کرد: باید در کجور کار زیربنایی برای بخش کشاورزی انجام شود تا مشکل کمآبی حل شود.
وی ادامه داد: برای مقابله با پدیده خشکسالی تدابیر خوبی در بخش کجور اندیشیده شده که یکی از آنها احداث آببند و مهار آبهای جاری است که اکنون در بخش کجور در حال اجرا است.
این مسئول یادآور شد: چند پروژه بزرگ دیگر نیز در کجور برای حل مشکل کمآبی عرصههای کشاورزی در دست مطالعه است که پس از بررسیهای لازم و در صورت لزوم نسبت به عملیاتی شدن آن اقدام خواهد شد که البته همه این کارها مطمئنا زمانبر بوده و در درازمدت جواب میدهد.

خشکسالی بخشهایی از مراتع کجور را از بین برده است
مسئول منابع طبیعی کجور هم با اشاره به پدیده نگران کننده خشکسالی در کجور بیان داشت: امسال با توجه به بارش فراوان برف و باران در فصول پاییز و زمستان و بارندگی در اوایل بهار امسال علوفه زیادی در مراتع رشد و نمو کرد و دامداران نسبت سال گذشته رضایت داشتند.
صفدر کرد دلسمی افزود: اما در حال حاضر پدیده خشکسالی در بخش کجور موجب از بینرفتن بخشهایی از مراتع شده و این میتواند به دامداران منطقه آسیب وارد کند.
این مسئول متذکر شد: خشکسالی در عرصههای جنگلی موجب بروز مشکلات جدی برای زادآوری نهالها شده است و نگرانیهای خاص خود را به دنبال داشته است.
وی اذعان داشت: در بخش مراتع تا جایی که امکان داشته باشد میتوان با بذرکاری و آبیاری قطرهای از طریق آب چشمهها با بخش قابل توجهی از خشکسالی مقابله کرد، اما در عرصههای وسیع جنگلی نمیتوان چنین عملی را انجام داد و باید دعا کنیم تا باران رحمت الهی بیشتر نازل شود تا منابع طبیعی و جنگلی کجور بیش از این از خشکسالی دچار خسران نشود.