سبزپرس- گروه محيط زيست طبيعي: همزمان با فرود غير منتظره 2000 پرنده مهاجر از انواع مختلف اردك ها در آب بندانهاي فريدونكنار، شكار اين پرندگان زيبا توسط برخي شكارچيان در روزهاي اخير نيز شدت گرفته است.


«محمد علی الله قلی» عضو هیئت مدیره کانون محیطبان در گفتگو با سبزپرس گفت: فرود اين تعداد پرنده آن هم در اين فصل سال در فريدونكنار يك رخداد غير منتظره است ولي آنچه مسلم است اين است كه بعد از بارندگيهاي چند روز اخير اين پرندگان در دسته هاي چند صد تايي به وفور در منطقه مشاهده شدند كه شمار آنها در روز گذشته دست كم به 2000 تا رسيد.

وي افزود:اين پرندگان عمدتا از نوع خوتكا ابرو سفيد، فيلوش، خوتكا معمولي، كله سبز و نوك پهن هستند كه روزها معمولا در دريا هستند و شبها به آب بندانهاي فريدونكنار مي آيند و همين امر موجب شده تا عده اي فرصت طلب كه همواره درصدد قتل عام حيات وحش هستند اين بار به جان پرندگان بيافتند و آنها را شكار كنند.
وي افزود: متاسفانه شكار اين پرندگان بدون هيچ ممانعتي از سوي محيط زيست در روزهاي اخير بالا گرفته و حتي در بازار ماهي فروشهاي فريدونكنار،به صورت موردي عرضه مي شود و انتظار مي رود محيط زيست جلوي اين تخلفات را بگيرد.
اين فعال محيط زيست خاطرنشان كرد: با وجود اين همه شكارچي در فريدونكنار كه همه ساله قتل عامي از پرندگان را به راه مي اندازند اميدوارم زمستان امسال ديگر هيچ قويي به سرخرود نيايد چرا كه سال گذشته اين افراد با وجود تلاش محيطبانان باز هم دست به تخلفات عديده اي زدند. يا قوها را زنده گيري كرده و به قيمت هاي كلاني مي فروختند و يا مستقيما به سمت آنها شليك مي كردند.