دیده بان حقوق حیوانات: شبه نظامیان در افغانستان امروز (دوشنبه) با کار گذاشتن بمبی بر روی یک خر در ولایت نمور در فاصله ۳۶۰ کیلومتری از کابل یک رئیس پلیس منطقهای را کشته و دو تن دیگر را مجروح کردند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، دلاور شاه دلاور، رئیس پلیس ولایت نمور در گفتوگو با خبرگزاری شینهوا، اعلام کرد: شورشیان بر روی یک خر بمب کار گذاشته و آن را جلوی مقر فرماندهی منطقه “چهار سده” در افغانستان رها کردند. سپس به هنگام ورود رئیس پلیس به مقر فرماندهی از طریق کنترل از راه دور این بمب را منفجر کرده و او را کشتند.دلاور با محکوم کردن این موضوع گفت که در این حادثه، خر مذکور نیز کشته شده است، وی افزود که شبه نظامیان طالبان نه تنها به حقوق انسانها احترام نمیگذارد بلکه به حیوانات هم رحم نمیکنند.وی همچنین گفت که در این حادثه ۳ نیروی پلیس نیز مجروح شدهاند.