دیده بان حقوق حیوانات: جانورشناسان میگویند: فیلها هم مانند انسانها آواز میخوانند اما فرکانس صوتی آنها به قدری پایین است که صدای آوازهخوانی آنها به گوش ما نمیرسد.

به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این کارشناسان دریافتهاند که فیلها از غرشهای فراصوتی استفاده میکنند اما این غرشها ضعیف تر از آن هستند که به گوش انسان برسند.

به نوشته روزنامه دیلی میل، این آوازه خوانیها برای جمع آوردن اعضاری گله در کنار هم و یا برای پیدا کردن جفت است.