دیده بان حقوق حیوانات: «دیوید رابرت» ۳۱ ساله گفت: گرچه ساخت این هتل یک شوخی به نظر میآید اما واقعا اتفاق افتاده و تاکنون هم موفقیتآمیز بوده است.«رابرت» همچنین گفت: افرادی که از شلوغی شهرها به مناطق روستایی پناه میآورند، دوست دارند خود را با نگهداری حیواناتی از جمله مرغ سرگرم کنند اما با یک مشکل روبرو هستند. این افراد زمانی که قصد رفتن به گردش دارند نگران وضعیت مرغهایشان هستند. به همین دلیل تصمیم گرفتم با ساخت این مکان کمکی به این افراد کرده باشم. این هتل شامل قفسهایی از پیش ساخته است که اجاره داده میشوند.
به گزارش ایسنا،این پرندگان همچنین میتوانند در محیط اطراف ساختمان گردش کنند و هنگام غروب به قفسهایشان باز گردند.