چکچک سر سفید ( چکچک سیاه سر سفید)

نام علمی : Oenanthe Theleucopyga

نام انگلیسی: White Crowned Black Wheatear

نام فارسی: چکچک سر سفید ( چکچک سیاه سر سفید)
مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده17 سانتیمتر است. چکچکی به رنگ سیاه شفاف با زیر تنه تا زیر پاها سیاه و در اغلب بالغین سر سفید است. در نابالغ ها و بعضی از بالغین سر سیاه است، شبیه چرخ ریسم ابلق، اما بدن کمی کوچکتر است.در حاشیه دم سیاه است.زیستگاه: در مناطق صخره ای ، معولا فاقد پوشش و غالبا در اطراف سکونتگاه های انسان ها به سر می برد و آشیانه در سوراخ ها و گاهی درون ساختمان ها می سازد. پرنده ی کمیابی است که بصورت اتفاقی و سرگردان در ایران دیده شده و در ترکیه؛ بحرین و امارات متحده، نیز به صورت سرگردان دیده می شود.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران