چکچک دشتی

نام علمی : Oenanthe Isabellina

نام انگلیسی: Isabeline Wheatear

نام فارسی: چکچک دشتی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 16 سانتیمتر طول دارد. معمولا ر طبیعت پر چثه ، با پاها و منقارها بزرگتر از واقعی دیده می شود. دم؛ اندکی کوتاه است به صورت راست می نشیند. نر و ماده همشکل اند و به واسطه ی شاهپر سفید سر شانه؛ که به داخل بال های بزرگ شنی رفته و تعداد اندکی با روتنه دارد؛ مشخص می شود. دمگاه سفید باریک واغلب نوار انتهایی دم پهن تر و سیاه است. در پرواز، زیر بال ها و محل اتصال بال ها به بدن به رنگ نخودی سفید است. نوار ابرویی پهن تر و در جلو چشم سفید تر است؛ اغلب دویده و دمش را با قدرت بالا و پایین می برد.صدا: صدای این پرنده، طولانی تر وبا قدرت و بدون خشونت و در انتها سوت مانند است. با مهارت فراوان صدای پرندگان دیگر را تقلید کرده و هنگام هشدار صدایش به صورت « ته چاک- ته چاک» ویا « هی یو، دی یو» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق بسیتگی بم یزرع یا زمین های پوشیده از علف واستپ ها به سر برده و در زمستان یه صورت عبوری در کشتزارها دیده می شود و در سوراخ دیواره ی کنار رودخانه، یا دیوارهای آشیانه می سازد. در ایران نیمه مهاجر است. به تعداد فراوان دیده می شود.حفاظت: این پرنده نیازی به حفاظت ندارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران