چکچک ( چکچک کوهی)


نام علمی : Oenanthe Oenantheنام انگلیسی: Northern Wheatear نام فارسی: چکچک ( چکچک کوهی)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر یول دارد دم نسبتا کوتاه ، دمگاه و کناره های دم سفید وانتهای دم با نوار سیاه و اندکی پهن دیده می شود. پرنده ی نر به واسطه ی تارک و پشت خاکستری دودی ، نوار ابرویی سفید، خط چشمی متصل به گوش پرهای سیاه و بال های سیاه متمایز می شود. پرنده ی ماده، از چکچک ابلق و چکچک گوش سیاه، خاکستری قهوه ای نر است. پرنده ی جوان، در اولی پاییز، به واسطه ی دم کوتاهتر ( انتهای بال ها به نزدیک نوک دم می رسد) ، اما با نوار انتهایی پهن از چکچک ابلق و چکچک گوش سیاه متمایز می شود. ( درچکچک ابلق و چکچک گوش سیاه، دم بلندتر است و بال ها نیمی یا کمتر از دم را پوشانده و سفیدی بیشتری دارد و خط انتهایی سیاه دم باریکتر است و تا بالای دم امتداد دارد) . این پرنده نا آرام است و بدن و بال ها را تکان داده و دم را به صورت مداوم بالا و پایین می برد.صدا: صدای این پرنده اغلب در حالت نشسته و به صورت هشدار، شبیه«تک- تک » یا « هی د-تک- تک» شنیده می شود.زیستگاه » این پرنده در دشت های مرتفع باز، صخره ای یا شیب های سینگ با تعدادی بوته و کشتزارها به سر برده و لابلای بوته ها آشیانه یم سازد. در ایران، بومی و نسبتا فراوان است و در زمستان ها، گاهی در سمت غرب با خوزستان دیده می شود.حفاظت : چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر نیازی به حفاظت ندارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران