چکاوک کوچک

نام علمی : Calandrella Rufescens

نام انگلیسی: Lesser Shor toed Lark

نام فارسی: چکاوک کوچک
مشخصات ظاهری: این پرنده 13 سانتیمتر طول دارد و شبیه چکاوک پنجه کوتاه اما اندکی کوچکتر از آن است و با منقار و قاعده ی بزرگتر، سینه خط دار مشخص، فاقد لکه سیاه کنار گلو رو تنه ی همرنگ تارک ، اندکی خاکستری تر دیده می شود و اساسا تیره تر از چکاوک پنجه کوتاه است. در زمستان ها گاهی به صورت گروه های بزرگ دیده می شود.صداک صدای این پرنده در پرواز، شبیه «پ رررت» و یا «پ ررر- ررر-ررر» شنیده می شود. همچنین دارای صدایی شبیه چکاوک آسمانی، به صورت، «دری» است و توانایی تقلید صدا نیز دارد.زیستگاه: این پرنده در استپ های خشک، دشت های نمکی، اراضی و زمین های کشاورزی به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران به صورت بومی فراوان است.حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضیعت پراکندگی این پرنده صورت گرفته تا بر اساس آن؛ برای حفاظتش برنامه ریزی شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران