همشهری آنلاین:
ارزشی که یک مرد اهل ویسکونزین برای سگش قائل است، همه را شگفت زده کرده و عکسی که از وی و سگش در فیسبوک منتشر شده به عکسی جنجالی تبدیل شدهاست.


تصویری از رابطه این مرد و سگ بیمار 19سالهاش در میان آب دریاچهای، بر روی فیسبوک جنجال بسیار زیادی به پا کردهاست. جان اونگر نگهداری از این سگ را در زمانی که سگ، چند ماه بیشتر سن نداشته به عهده گرفته است. اکنون پس از گذشت 19 سال سگ به بیماری آرتروز مبتلا شده و برای خوابیدن دچار مشکل است زیرا درد ناشی از بیماری مانع از خوابیدن راحت سگ میشود.

این سگ که شپ نام دارد هرشب باید در میان آب دریاچه ساپریور به خواب رود زیرا تلاطم آب دریاچه درد استخوانهای آرتروز زده او را التیام داده و شپ میتواند به خواب برود. آب این دریاچه درحال حاضر بسیار گرم است و از این رو دمای آن برای بدن سگ بسیار مناسب است.
شپ زمانی به خانه اونگر و همسرش آومد که هشت ماه سن داشت و با بدرفتاری شدید مالک سابقش مواجه شدهبود، از این رو اونگر برای جلب اطمینان شپ تلاش بسیاری کرد. این سگ یکبار جان اونگر را نیز از مرگ نجات داده و از این رو، وی برای درمان و کمک به سگش از هیچ کاری فروگذار نمیکند.