دیده بان حقوق حیوانات: کارشناسان حفاظت از محیط زیست در استرالیا هشدار دادند که خشکسالی و کشتار کنترل نشده، جمعیت شترهای وحشی این کشور را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آمارها نشان میدهد که جمعیت شترهای وحشی استرالیایی طی سالهای اخیر حدود ۲۵۰ هزار نفر کاهش یافته اما هنوز صحرای دور افتاده و بایری که زیستگاه اصلی این شترها در استرالیا است، بیشترین تعداد گلههای وحشی این حیوانات را در مقایسه با سایر نقاط جهان در خود جای داده است. کارشناسان پروژه مدیریت شترهای وحشی استرالیایی در این باره اظهار داشتند که در حال حاضر حدود ۷۵۰ هزار شتر در صحرایی واقع در مرکز استرالیا زندگی میکنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی، نزدیک به یک میلیون شتر وحشی در این صحرا میزیستهاند اما خشکسالی، تعداد قابل توجهی از این حیوانات را تلف کرده است. به گفته متخصصان حیات وحش، شترهای وحشی میتوانند در طول یک روز مسافتی حدود ۷۰ کیلومتر و در ظرف یک هفته، صدها کیلومتر در بیابان سفر کنند.