دیده بان حقوق حیوانات: بررسیهای جدید نشان میدهد که میمون لمور که تنها در ماداگاسکار زیست دارند، بیش از آن چه تصور میشود در خطر انقراض هستند.به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یک گروه از محققان ماداگاسکاری در ارزیابی اخیر خود اعلام کردند بیش از ۹۰ درصد از ۱۰۳ گونه این حیوان باید در لیست قرمز قرار گیرند.از سال ۲۰۰۹ میلادی گروهی از کارشناسان محیط زیست شواهدی مبنی بر قاچاق و شکار غیر قانونی این حیوان پیدا کرده، نسبت به آن هشدار داده و از آن به عنوان تهدیدی برای ادامه حیات لمورها یاد کردند.این ارزیابی که توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست نشان میدهد ۲۳ مورد از این گونه حیوان در وضعیت در معرض انقراض هستند و به این معنی است که ۹۱ درصد از همه لمورها در یکی از طبقه بندیهای لیست قرمز قرار دارند.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری BBC، آخرین گزارشی که از وضعیت این حیوان در سال ۲۰۰۸ میلادی منتشر شده، حاکی از آن بود هشت مورد از این حیوان در طبقه شدیدا در معرض خطر، ۱۸ مورد در طبقه در معرض خطر و ۱۴ مورد دیگر آسیبپذیر بودهاند.