چکاوک پنجه کوتاه هیوم

نام علمی : Calandrella Acutirostris

نام انگلیسی: Hume's Short toed Lark

نام فارسی: چکاوک پنجه کوتاه هیوم
مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده، 13 سانتیمتر است . بسیار شبیه چکاوک پنجه کوتاه است. بهترین روش برای شناسایی، و شناخت فرمول بالی آن ( چهار شاهپر تقریبا طولشان مساوی است) دم سیاه رنگ با حاشیه ی سفید ولی گسترش سفیدی کمتر از چکاوک پنجه کوتاه است. روتنه قهوه ای نخودی با رگه های خاکستری تیره و سینه و گلو سفید است. حد فاصل سینه و گلو اندکی به رنگ نخودی دیده می شود.زیستگاه: وضیعت نامعلومی در شمال شرق ایران دارد، ولی احتمالا به صورت مهاجر سرگردان است و در استپ های علفزاری و صخره های مرتفع دیده می شود.حفاظت: ابتدا ضروری است بررسی دقیقی از وضیعت این پرنده در ایران صورت گیرد تا براساس آن نسبت به چگونگی حفاظت از این پرنده اقدام لازم به عمل آید.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران