چکاوک پنجه کوتاه

نام علمی : Calandrella Brachydactyla

نام انگلیسی: Greater Short toed Lark

نام فارسی: چکاوک پنجه کوتاه
مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک کم رنگ است. روتنه خط خطی، به رنگ قهوه ای کمرنگ ، زیر تنه نخودی روشن با لکه های سیاهی در دو طرف گلو( در پرنده ی بالغ) است. منقار نسبتا سخت و زرد کمرنگ، پرهای پوششی سومی بال بزرگ؛ خط ابرویی سفید نخودی و تارک نسبتا تیره است. با خط چشمی سیاه و باریک، که حاشیه ی گوشپرها را پوشانده است. در پرنده ی نابالغ، سر و دو طرف سینهه ، اندکی خال خال است. به صورت موجی و در ارتفاع پایین پرواز می کند.صدا: صدای این پرنده، در پرواز، شبیه گنجشک و به صورت «ته جی رپ» و نیز شبیه چکاوک آسمانی، به صورت «دره لیت» است. که همراه با بال زدن هایش در حالت پرواز موجی، شنیده می شود.زیستگاه: ای پرنده در زمین های بایر، سنگلاخی، استپ ها و کشتزارها به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها فراوان است و به صورت عبوری نیز دیده می شود.حفاظت: این پرنده نیاز به بررسی های بیشتری نیاز دارد تا بر اساس آن بتوان برای حفاظتش برنامه ریزی کرد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران