چلچله ی کوهی

نام علمی : Hirundo Rupestris

نام انگلیسی: Eurasian Crag Martin

نام فارسی: چلچله ی کوهی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/14 سانتیمتر طول دارد. بال پهن و دم مستطیلی به رنگ قهوه ای وفاقد رنگ خاکستری دمگاه است. گونه ها نسبتا تیره و در تضاد با رنگ گلو، و زیر تنه کمرنگ تر از بدن است. نقطه های ریزی روی چانه و گلو وجود دارد که به دشواری دیده می شود. زیرتنه نخودی خاکستری است که هرچه به دم نزدیکتر می شود تیره تر است. هنگامی که دم باز می شود، خال های سفید در آن به چشم می خورد . پوشش زیر بال از پرهای پرواز تیره تر است. (که در چلچله ی رودخانه ای کاملا قهوه ای و یکدست است). پروازش همراه با سر خوردن و شیرجه رفتن در هواست، اما سریعتر از سایر چلچله هاست.صدا: این پرنده در مناطق کوهستانی، دره های تنگ و صخره های ساحل به سر برده و آشیانه را شبیه نیم کاسه؛ د رشکاف صخره ها و در سقف، غارها، از گل می سازد. در ایران تابستان ها فراوان است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه های ویژه ی حفاظتی ندارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران