چلچله بیابانی

نام علمی : Hirundo Obsoleta

نام انگلیسی: Pale Crag Martin

نام فارسی: چلچله بیابانی
مشخصات ظاهری: این پرنده ، 5/12 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه چلچله ی کوهی، اما کوچکتر، کمرنگ تر و خاکستری تر است. روتنه، بخصوص پشت دمگاه اندکی خاکستری تر از بال ها و زیرتنه سفید است، که چانه را نیز شامل می شود ( فاقد خال های تیره مانند چلچله کوهی است) و در نزیدکی پرهای پوششی زیر دم خاکستری کمرنگ؛ دیده می شود. گاهی گوشپرها تیره تر از تارک اند. درپرواز بالای سر، هنگام باز بودن دم، خال های سفید آن آشکارا دیده می شود. زیر بال ها خاکستری کمرنگ و پرهای پوششی بال به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری است . پروازش مانند چلچله ی کوهی و عموما بی صداست.صدا: صدای این پرنده آرام و شبیه چلچله ی کوهی است.زیستگاه: این پرنده در مناطق بیابانی و نواحی تپه ماهوری خشک با صخره ها و در ه های تنگ؛به سر برده و اغلب در نزدیکی مناطق مسکونی دیده شده و آشیانه را ماند چلچله ی کوهی در شکاف صخره ها یا درون ساختمان ها از گل می سازد. در ایران، نیمه مهاجر و در مناطق کویری نسبتا فراوان است.حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضیعت پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران