دیده بان حقوق حیوانات: یک مار کوچک که در جزایر کارائیب زندگی میکند عنوان کمیابترین مار جهان را به خود اختصاص داد و براساس اظهارات محققان در فهرست گونههای در معرض خطر قرار گرفته اس.به گزارش مهر، این گونه از مارها در سنت لوسیا زندگی میکنند، کشور جزیرهای کوچک در دریای کارائیب و در آستانه اقیانوس اطلس، جنوب جزیره مارتینیک و شمال جزیره سنت وینسنت و گرنادین که موجب شده به مارهای سنت لوسیا معروف شود.
کمیابترین مار جهان با لکههای قهوهای، زمانی در سنت لوسیا به وفور یافت میشد، اما اواخر قرن نوزدهم همزمان با ورود میمونهای پوزه دار به این منطقه این گونه تلفات بسیاری داد.این گونه از میمونها از هندوستان وارد این جزیره شدند تا این مارهای زهرآلود کنترل شود، اما میمونهای پوزه دار به عنوان شکارچیانی بی پروا میان این مارها تبعیضی قائل نشدند و بسیاری از آنها را نابود کردند.تا سال ۱۹۳۶، این مار اهل سنت لوسیا که از نظر طول به کمتر از یک متر میرسد به عنوان یک گونه منقرض شده اعلام شد.اما در سال ۱۹۷۳، یک مار از همین گونه در جزایر ماریا ( جزیره کوچکی در ساحل جنوبی سنت لوسیا) در یک منطقه حافظت شده طبیعی که فارغ از هرگونه میمون پوزه داری بود، به دام افتاد.
در اواخر سال ۲۰۱۱ ، محققان با دقت فراوان ۱۱ مار سنت لوسیا را زیر نظر گرفتند و آنها را به دستگاههای بسیار کوچک ضبط اطلاعات مجهز کردند. نتایج این تحقیقات نشان داد که حدود ۱۸ گونه از این مار هنوز در سنت لوسیا زندگی میکنند. اگر بخواهیم این تعداد را دست بالا حساب کنیم میتوانیم بگوییم که در این جزیره نزدیک به صد مار از این گونه زندگی میکنند.
مقامات سنت لوسیا با ابراز مسرت از این خبر که هنوز این گونه منقرض نشده است اظهار داشتند که این جزیره با همکاری سازمانهای حفاظت تلاش میکند که شانس بقای این گونه را بهبود بخشد.گروه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست فلورا و فیونا در بریتانیا با اشاره به داستان موفقیت در حفظ بقای یک گونه مار دیگر که پیشتر دارای عنوان کمیابترین مار جهان بود ابراز امیدواری کرد که این موفقیت برای مار سنت لوسیا نیز رخ دهد.در سال ۱۹۹۵، تنها ۵۰ مار آنتیگوان در سراسر کره زمین باقی مانده بود اما در نتیجه اقدامات محافظتی جمعیت این مار در حال حاضر به ۹۰۰ رسیده است.