دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی خبر داد: آبرسانی دستی به حیات وحش جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه در پی نیازمندیهای شدید حیات وحش جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه به آب آشامیدنی آبرسانی بصورت دستی انجام می شودبه گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت انتقال آب به جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه در پی خشکسالی های اخیر و کاهش نزولات جوی در سطح جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه به صورت دستی صورت می گیرد
عباس نژاد افزود حیات وحش زیستا در این جزایر با تنش شدید کم آبی مواجه شده اند که در این راستا اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اقدام به انتقال آب با استفاده از شناورهای موجود به جزایر نموده و در فاز اول این پروژه روزانه ۱۵۰۰ لیتر آب توسط کالن های سی لیتری به جزیره اسپیر منتقل می شود.