چرخ ریسک نیزار

نام علمی : Panurus Biarmicus

نام انگلیسی: Bearded Tit

نام فارسی: چرخ ریسک نیزار
مشخصات ظاهری : این پرنده ، 15 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی رنگ قرمز قهوه ای ، دم بلند بال های کوتاه و پرواز ضعیفش که همراه با بال زدن های بسیار تند ومعمولا در قسمت پایین نیزار صورت می گیرد شناخته ی شود. د رپرنده ی نر، سر و تارک خاکستری با سیبل سیاه پوشپرهای زیر دم سیاه (پرنده ی ماده و پرنده ی جوان با سر وتارک قهوه ای نخودی فاقد این سیاهی اند). زیرتنه سفید نخودی، روتنه قهوه ای نارنجی و بال ها سیاه و سفید است در خارج از فصل تولید مثل اغلب به صورت گروهی دیده می شود.صدا: صدای این پرنده شبیه «په تیو؛ ته لک» شنیده می شود. و صدایش شبیه چرخ ریسندگی است.زیستگاه: این پرنده در مناطق نیزاری و دور افتاده به سر برده و در قسمت های پایین نیزار آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها به تعداد اندک دیده می شود.حفاظت: چنین به نظر میرسد که ابتدا باید وضعیت جمعیت پراکندگی این پرنده مورد بررسی قرار گیرد، تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران