چرخ ریسک سر سیاه

نام علمی : Parus Lugubris

نام انگلیسی: Sombre Tit

نام فارسی: چرخ ریسک سر سیاه
مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش نسبتا بزرگ است و به رنگ خاکستری با تارک، چانه و گلوی سیاه دیده می شود. و ازچرخ ریسک تالابی تیره تر است و درمقایسه با آن، منقاری قوی تر و تا حدودی بزگتر زیر تنه و پهلوهای کمرنگ تر و اغلب سر شانه های بی رنگ دارد. پرنده ی جوان کدرتر و بیشتر قهوه ای رنگ است. رفتار این پرنده شبیه چرخ ریسک بزرگ است. و به صورت گونه ی مستقلی در نظر گرفته می شود.صدا: صدای این پرنده شبیه چرخ ریسک بزرگ و سرآبی و بیشتر به صورت « چورر- ار- ررر- رر» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق پست، کوهستان با درختان سوزنی برگ و برگ پهن، بوته زارها و صخره های بیرون زده به سر برده و در سوراخ درختان و بندرت در سوراخ سنگ ها تولید مثل می کند. در ایران، بومی و نسبتا فراوان است.حفاظت : چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران