چرخ ریسک سر آبی

نام علمی : Parus Caeruleus

نام انگلیسی: Blue Tit

نام فارسی: چرخ ریسک سر آبی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/11 سانتیمر طول دارد و پرنده ای پر جنب و جوش است و به واسطه ی تارک آبی، تیره است. نژادی که درجنوب ایران یافت می شود. بسیار کمرنگ تر است.صدا: صدای این پرنده واضح و زنگ دار پیوسته و کشیده و شبیه « زی ه – زی ه- سی رررررر»یا « ته سی – ته سی- » و در هنگام هیجا شبیه « چی رر- رر- رر شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق جنگلی ، باغ ها، بوته زارها، نشا کاری ها و گاهی اوقات درواحه ها به سر برده و در سوراخ درختان یا دیواره ها آشیانه می سازد. در ایران بومی و فراوان است.حفاظت : چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر نیازی به حفاظت ویژه ندارد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران