چرخ ریسک تورانی

نام علمی : Parus Bokharensis

نام انگلیسی: Turkestan Tit

نام فارسی: چرخ ریسک تورانی
مشخصات ظاهری: این پرنده،15 سانتی متر طول دارد. شبیه نژاد خاکستری چرخ ریسک بزرگ است که درهمان مناطق یافت می شود. و به واسطه ی دم بلندتر ، منقار سخت تر و خط سیاه مرکزی زیر تنه از آن متمایز می شود. در پرواز بیشتر رگه های آبی خاکستری در بال ها دیده می شود . در روتنه هیچ اثری از رنگ سبز مشاهده نمی شود.صدا: صدای این پرنده شناخته نشده است.زیستگاه: زیستگاه این پرنده همانند چرخ ریسک بزرگ است. در ایران بومی و به تعداد اندک در کوههای کپه داغ در منتهی الیه شمال شرقی خراسان دیده می شود.حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت این پرنده صورت گیرد تا براساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران