سودوکرومیس خط بنفش(Purple Stripe Dottyback)


سطح نگهداری :ساده
حداقل حجم اکواریوم:100 لیتر
رفتار:مهاجم
حداکثر طول بدن:7 سانتی متر
سازگاری با ریف:بله
نوع رژیم غذایی:گوشت چیز خوار
زیستگاه:منطقه ی اقیانوس هند تا غرب اقیانوس ارام
خانواده:Pseudochromidae
برای تغذیه این ماهی از انواع غذاهای گوشتی به همراه کمی غذاهای گیاهی استفاده کنید تا سلامت ماهی حفظ شود.
این ماهی در کل نسبت به جثه اش پرخاشگر است به خصوص نسبت به سودوکرومیسهای دیگر یا ماهیان با شکل و اندازه ی خودش لذا از نگهداری ان با ماهیان ارام و بی دفاع خودداری کنید .
اکواریومی پر صخره و با پناهگاه های زیاد را دوست دارد .این ماهی به ریفها و نرمتنان اکواریوم صدمه ای نمیزند بنابراین میتواند عضوی در اکواریومهای ریف شود.
سودوکرومیس خط بنفش میتواند از نر به ماده تغییر جنسیت دهد اما بلعکس نه.هرچند در اینگونه تهاجم نسبت به همنوع وجود دارد اما علاقه مندان به جفت کردن این ماهی میتوانند از اکواریومی با صخره هاو پناهگاههای فراوان یا اکواریوم بزرگ چند عدد از انها را نگهداری کنند.نر ممکن است به ماده اجازه ورود به قلمروش را بدهد تا ماده تخم ریز کند و تخمها بعد از 3 تا 7 روز بارور شده و لاروها 30 روز بعد به نوزاد تبدیل میشوند