بلنی راه راه (Striped Blenny)


سطح نگهداری :متوسط
حداقل حجم اکواریوم:100 لیتر
رفتار:نیمه مهاجم
حداکثر طول بدن:12 سانتی متر
سازگاری با ریف:بله
نوع رژیم غذایی:همه چیز خوار
زیستگاه:منطقه ی اقیانوس هند تا اقیانوس ارام
خانواده:Blenniidae
این ماهی از انواع موجودات ریز داخل سنگ از جمله پادها و میگوهای کوچک تغذیه میکند و برای تغذیه ان میتوان از انواع غذاهای گوشتی نظیر میگو به همراه غذاهای اماده استفاده کرد.
از این ماهی میتوان در نانو تانک ها نیز استفاده کرد.بلنی راه راه عضو فعال و پر جنب و جوشی است که یا درحال یافتن غذا لابه لای سنگهاست یا در حال شنا کردن داخل اکواریوم.
بلنی ها میتوانند از اکواریوم بیرون بپرند لذا داشتن مانعی بر بالای اکواریوم لازم است.
این ماهی به گونه های دیگر ماهیان کاری ندارد مگر از جانب انها تهدید و یا اذیت شود اما با هم گونه های خود به خصوص انهایی که شباهت ظاهری بیشتری دارند رفتاری تهاجمی و گاه بسیار خشن داشته باشد.
داشتن مقدار زیادی سنگ و صخره به تغذیه و ارامش ماهی کمک میکند .در زمانی که احساس خطر کند به سرعت لابه لای صخره ها پنهان میشود.