*قرص جوشان آنتی باکتریال آزو به راحتی در آب حل و پراکنده می شود.
*خاصیت آنتی باکتریال قوی و درمان سریع بیماری های باکتریایی از قبیل خوردگی دم و موٍثر در بیماری های زخم پوستی، بیرون زدگی چشم و تورم بافتی.
*این دارو روی باکتری های گرم مثبت و منفی اثر دارد.
*استفاده آسان، درمان سریع و موثر در بیماری های منجر به خون ریزی.
قابل استفاده برای آکواروم های شور و شیرین و حوض ها.